Chính phủ

Đầu đọc mã vạch Code được sử dụng trong thực thi pháp luật và các thủ tục hành chính công của chính phủ để thu thập thông tin một cách đầy đủ và hiệu quả hơn. Chúng tôi cung cấp giải pháp tùy chỉnh, có thể tích hợp dễ dàng vào bất cứ hệ thống thông tin và ứng dụng nào của doanh nghiệp.

Chính phủ
0939 35 86 88