Máy in mã vạch TSC Anpha 3R

Máy in mã vạch TSC Anpha 3R
0932 85 86 89 / 0939 35 86 88