Được thành lập vào năm 1997 và có trụ sở tại Bluffdale, Utah - Code thiết kế, phát triển và sản xuất đầu đọc mã vạch dựa trên hình ảnh, thiết bị đầu cuối dữ liệu di động và công cụ phần mềm cho các ứng dụng chụp dữ liệu. Cho dù ứng dụng liên quan đến việc đọc mã vạch một chiều (1D) hay hai chiều (2D), Code được đánh giá là có giải pháp tốt nhất trên thị trường.

0939 35 86 88